Om föreningen

Föreningen bildades 1914 av nio personer från Ervallabygden. Alla bodde inte i centralorten, därav tillägget ” med omnejd”.
År 1917 hade medlemsantalet ökat till trettiotvå, några bosatta  i Avdala och Frövi. Efterhand tillkom medlemmar från Axberg, Hovsta och Fellingsbro. Medlemsantalet har de senaste åren successivt ökat och nu är vi mer än 50 medlemmar. Hela södra Bergslagen är väl representerat och knappt hälften av föreningens medlemmarna är kvinnor.

Möteslokal är Kvarnfallsstugan, Ervalla Hembygdsgård. Det finns också en föreningsbigård och en kupa har kupvåg, klicka här för att komma till kupvågens sida.

Medlemmarna har möjlighet att vara med på de arrangemang som anordnas av Örebro Läns biodlaredistrikt.

 

Bin i området

Biodlarna i vår förening har i de flesta fall valt att arbeta med Buckfastbin, ofta varianten Elgon, andra med gula italienska bin, (Apis mellifera ligustica) och några har krainerbin (Apis mellifera carnica). Renrasiga nordiska bin (Apis mellifera mellifera) är ovanliga här i trakten. Huvudinriktningen i avelsarbetet är att få bort bin med dåliga egenskaper, och att spara och föröka samhällen som är lätthanterliga, ger bra skörd och har god motståndskraft mot sjukdomar och parasiter.

Inom föreningen finns just nu inga storbiodlare. Vanligast är två till fem kupor, och som mest ett tjugotal. Kupor kan man se i de flesta modeller, från hemmabyggda trågkupor av trä till uppstaplingskupor av olika plastmaterial. Rammåtten varierar också, lågnormal och halv LS dominerar, men några håller fast vid Svea.

Bisvärmar

Från mitten av maj till början av juli händer det att bina svärmar. Det är binas naturliga sätt att föröka sig. När det börjar bli trångt i kupan och när drottningen inte hittar tomma celler att lägga ägg i, bestämmer sig bina för att dela på samhället. De drar upp en eller flera drottningceller, och när dessa är färdigmatade och täckta, ger sig hälften av bistyrkan iväg tillsammans med den gamla drottningen. Innan de flyger iväg brukar de äta sig mätta, så de klarar ett par dygn utan mat. Först fyller svärmen hela luften som ett stort moln av surrande insekter, men snart har bina hittat en lämplig gren att slå sig ned på. Där kan de hänga som en stor klump i några timmar eller något dygn, medan utsända spanarbin letar efter en lämplig ny bostad. Det kan duga med ett ihåligt träd, en skorsten, ett soprum eller en tom kupa. Så länge svärmen hänger kvar har biodlaren chansen att fånga in bina i en svärmfångningslåda. Har de hunnit flytta in i en ihålig vägg eller liknande kan det bli svårt att få bort dem. Har du fått en svärm som du vill bli av med, kan du kontakta föreningen eller bitillsynsmannen i ditt område.

Kontaktuppgifter till bitillsynsmän i området hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.