Kurser

Kurser i biodling

Föreningen anordnar nybörjarkurser och andra i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och SBR.

En nybörjarkurs börjar 19/3, läs mer här: 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/vill-du-lara-dig-mer-om-honung-31034/

Till nybörjarkurserna har SBR tagit fram ett nytt kursmaterial – studieboken Mina första år som biodlare, arbetsboken Min biodling.

Medlemmar med lång erfarenhet brukar dessutom ställa upp som fadder för nybörjare och bistå med råd.

På föreningsmöten och bigårdsträffar förmedlas både gamla sanningar om bin och de senaste rönen.

19/9 Kurs: Säker honung
Vi lär oss vad som gäller när vi skattar, hanterar och säljer honung. Vad säger lagen, honungsprovning,
livsmedelsverket föreskrifter, m.m. Anmälan till kursen görs via mail till info@ervallabiodlare.se

Fyra kurstillfällen. Kostnad 200 kr inkl bok.